måndag 7 augusti 2017

115 Varför måste Kristus vara både Gud och människa?

Kristus måste vara både Gud och människa för att kunna vara sann medlare mellan Gud och människor.

En enda är Gud, och en enda är medlare mellan Gud och människor: en människa, Jesus Kristus. (1 Tim. 2:5).

Gud försonade i Kristus världen med sig själv. (2 Kor. 5:19).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar