onsdag 9 augusti 2017

112 Vad betyder namnet Jesus?

Namnet Jesus betyder frälsare och saliggörare.

Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. (Matt. 1:21)

Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (Apg. 4:12)

Samarierna lärde känna Kristus som världens Frälsare (Joh. 4:42). Petrus hade blivit salig genom att lära känna Kristus såsom den levande Gudens Son (Matt. 16:16-17).

Se, Jesus är ett tröstrikt namn
och i all nöd vår säkra hamn.
Vi genom Jesus får Guds nåd

och finner på det bästa råd.

(SvPs 42:1)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar