tisdag 8 augusti 2017

113 Varför kallas Jesus även Kristus?

Jesus kallas Kristus, eftersom han är 1) den i gamla testamentet utlovade Messias, d.v.s. 2) den med Guds Ande smorde och uppfyllde 3) salighetshövdingen.

1) Idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. (Luk. 2:11).

2) Ni känner förkunnelsen om Jesus från Nasaret och om hur Gud smort honom med helig Ande och kraft. (Apg. 10:36, 38).

3) Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hade hängt upp på trä och dödat. Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och Frälsare för att åt Israel ge bättring och syndernas förlåtelse. (Apg. 5:30-31)

Genom smörjelse invigdes Elisa till profet (1 Kon. 16:16), Aron till överstepräst (2 Mos. 29:7), David till konung (1 Sam. 16:13). Kristus invigdes av Gud vid sitt dop till sitt ämbete (Matt. 3:16-17). Teudas insatte sig själv till Frälsare, men han och alla de som trodde på honom blev tillintetgjorda (Apg. 5:36).

Kristus har också andra betydelsefulla namn: Immanuel (Gud med oss, Matt. 1:23), Guds Lamm (Joh. 1:29), Den gode herden (Joh. 10:11), Ordet (Joh. 1:1), A och O (Upp. 1:11), Amen, det trogna och sannfärdiga vittnet (Upp. 3:14) m.fl.

Vår egen kraft ej hjälpa kan,
vi vore snart förströdda.
Men med oss står den rätte man,
vi stå, av honom stödda.
Frågar du vad namn han bär?
Jesus Krist det är.
Han är den Herren Gud
som, klädd i segerskrud,
sin tron för evigt grundat.

(SvPs 237:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar