torsdag 10 augusti 2017

109 Vad beveker Gud att visa dig alla sina välgärningar?

Gud bevisar mig alla sina välgärningar 1) av sin blotta nåd och faderliga godhet,  2) utan all min förskyllan eller värdighet.

Herrens nåd är det, att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. (Klag. 3:22)

Jag är för ringa till all den nåd och all den trofasthet, som du har bevisat din tjänare. (1 Mos. 32:10)

Aposteln Paulus bekände: "Av Guds nåd är jag vad jag är." (1 Kor. 15:10). Den romerske officeren ansåg sig inte värdig att Jesus skulle gå in under hans tak (Matt. 8:8).

Allena Gud i himmelrik
må lov och pris tillhöra,
för all den nåd han kärleksrik
med oss har velat göra.
Han jorden skänkt stor fröjd och frid,
så låt oss alltid glädjas vid
Guds nåd och goda vilja.

(SvPs 18:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar