fredag 11 augusti 2017

108 Vad vill Gud lära oss när han har omsorg också om djuren?

Gud vill lära oss att vi ska vårda och skydda djuren, bruka dem efter hans vilja, men aldrig tvinga dem över förmågan eller på annat sätt plåga och misshandla dem. 

Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det, men de ogudaktigas hjärtelag är grymt. (Ords. 12:10).

Det behagade Herren illa, att Bileam misshandlade sin åsna (4 Mos. 22:32-34). I Mose lag förbjuds särskilt att beröva ungarna i ett fågelbo deras mor (5 Mos. 22:6).

Oss fröjdar blommans sköna skrud,
oss gläder fågelns tunga,
när de sitt lov till Herren Gud
i färg och ton vill sjunga.
Men när i vånda djurens hop
från jorden höjer klagorop,
då sörjer gamla, unga.

Och de som ej i hjärtlöshet
vill Faderns godhet glömma,
som Frälsarens barmhärtighet
vill i sitt inre gömma,
kan inte oberörda se
de många varelsernas ve,
men måste för dem ömma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar