måndag 10 juli 2017

Tredje artikeln: Om den helige Ande och helgelsen

Jag tror på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar