måndag 10 juli 2017

132 Vad är ändamålet med att Kristus återlöst dig?

Kristus har återlöst mig för att jag ska vara hans egen, förbli hos honom och leva med honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet, så som han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet. 

Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och levande. (Rom. 14:9)

Kristus har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla våra synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllda av iver att göra vad som är gott. (Tit. 2:14)

Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. (Joh. 17:24)

Jfr: Genom Davids seger över Goliat vann hans folk seger (1 Sam. 17). Synderskan och Maria Magdalena m.fl. tjänade Herren Jesus, sedan han gjort dem fria från demonernas makt (Luk. 7:48-8:3). Lammets brud var klädd i skinande vitt linne och uppfylld med Guds härlighet (Upp. 19:8, 21:9-11).

I Guds helgedom ingången
han ock min förlossning funnit.
Han åt mig i synder fången
frid och frihet återvunnit.
I hans fotspår skall jag sträva,
en gång bli för himlen mogen,
dö från världen för att leva,
Gud, för dig, din vilja trogen. 

(SvPs 349:3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar