söndag 9 juli 2017

133 Vad bekänner du med orden: Jag tror på den helige Ande?

Jag bekänner att jag av hela mitt hjärta vill hålla mig till den helige Ande, Faderns och Sonens Ande, som för Kristi skull är sänd till att utföra helgelsens verk i mitt hjärta. 

Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. (Joh. 14:26)

Simeon i templet umgicks förtroligt med den helige Ande (Luk. 2:23)

Anm. Den helige Ande omtalas i Bibeln med olika benämningar: Sanningens Ande (Joh. 14:17), Hjälparen (Joh. 14:26), Smörjelsen (1 Joh. 2:27)

Kärlekens Ande, hand i hand
lär oss som syskon att vandra.
Samman oss bind med fridens band,
lär oss att älska varandra.
Styr våra steg i Jesu spår,
lär oss att bedja Fader vår,
kärlekens Ande, led oss.

(SvPs 161:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar