måndag 3 juli 2017

138 Hur har den helige Ande först gjort dig delaktig av frälsningens nåd?

Den helige Ande har genom dopet gjort mig delaktig av frälsningens nåd, och genom det fött mig på nytt till livet i Kristus. 

Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike. (Joh. 3:5)

Ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. (Gal. 3:27)

Dopets nåd mig ger i tiden
stöd och fäste för min tro,
skänker hopp att efter striden
i Guds himmel finna ro.
När min blick, mitt hjärta brista
vill jag säga i det sista:
Jag är döpta i Jesu namn,
Fader, tag mig i din famn.

(SvPs 69:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar