tisdag 4 juli 2017

137 I vilken ordning verkar den helige Ande helgelsen?

Den helige Ande kallar genom evangelium, upplyser med sina gåvor, helgar och behåller i en rätt tro.

Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga har han också skänkt sin härlighet. (Rom. 8:30)

Du ska öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få sin plats bland dem som helgats. (Apg. 26:18).

Fast utan egen kraft jag är
att tro på dig, min Gud,
du blev för mig oändligt kär,
när ordet kärleksbud
mig kallade och gav mig kraft
att lita helt på dig,
den tro jag aldrig förut haft
din Ande skänkte mig.

Som du en gång mig kallade
du också höll mig kvar.
Du gav mig ljus och helgade
det barn i tron jag var.
Du lät mig inte glida bort
från nådens trygga grund:
det under du med mig har gjort
i dopets stora stund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar