fredag 30 juni 2017

139 Hur fortsätter den helige Ande sitt verk hos den döpta människan?

Den helige Ande 1) behåller och fostrar oss i den nåd vi fick i dopet, och 2) om vi avfaller i otro söker den helige Ande oss med sin kallande och upplysande nåd, för att vi genom en sann omvändelse må återföras till Herren.

1) Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. (Fil. 1:6)

2) Det förlorade ska jag uppsöka, det fördrivna ska jag föra tillbaka, det sårade ska jag förbinda och det svaga ska jag stärka. (Hes. 34:16)

Den förlorade sonen, som var hemma hos sin far men gav sig iväg till ett främmande land, kom sedan hem igen till sin far och tillbaka allt som han hade haft förut. (Luk. 15:11-24).

Ingen herde kan så leta
efter ett förlorat får.
Kan du ana eller veta
hur Guds hjärta för dig slår?
Såg du sorgen i hans blick
när du bort från honom gick,
såg hans längtan att förlåta,
skulle du av glädje gråta!

(SvPs 241:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar