torsdag 6 juli 2017

136 Genom vilka medel verkar den helige Ande helgelsen?

Genom nådemedlen, som är 1) Guds ord och 2) de heliga sakramenten.

1) Då den rike mannen angav att hans bröder skulle bättra sig om någon uppstode från de döda, så hänvisades till ordets nådemedel såsom tillräckligt kraftigt (Luk. 16:29-31).

2)  Då Ananias blivit sänd med frälsningens ord till Saulus, uppmanade han honom också att inte dröja med att låta döpa sig (Apg. 22:16). När Jesus skulle lämna sina lärjungar i den natt då han blev förrådd, instiftade han den heliga nattvarden åt dem.

Dig vare pris för livets ord,
för dopets bad och nådens bord.
Din frid oss här i tiden giv

och efter döden evigt liv.

(SvPs 66:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar