fredag 7 juli 2017

135 Varför måste den helige Ande göra oss delaktiga av frälsningens nåd?

Eftersom vi inte av vårt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom.

Ingen kan säga "Jesus är Herre" annat än i den helige Ande. (1 Kor. 12:3)

Nikodemus, som tillhörde Stora rådet i Israel, visste inte frälsningens väg (Joh. 3:1-11). Saulus, som blivit undervisad av Gamaliel, lärde inte hos honom känna Jesus (Apg. 22:3, Gal. 1:13-16).

Vårt förnuft förblindat är,
mörker helt vår själ betäcker,
om din Ande ej är där
och nytt liv med ordet väcker. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar