lördag 8 juli 2017

134 Vad är helgelsen?

Helgelsen är den helige Andes verk i vårt hjärta, varigenom han gör oss delaktiga av frälsningens nåd och därmed omskapar vårt hjärta och vårt liv så att vi blir heliga.

Gud har från begynnelsen utvalt er till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen. (2 Tess. 2:13)

Livets Ande, du som danar
Kristi kyrka på vår jord,
kraftens Ande, du som banar
henne väg med Herrens ord,
nådens Ande, du som renar
själar och i dem vill bo,
fridens Ande, du som enar
Herrens trogna, giv oss tro.

(SvPs 53:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar