torsdag 13 juli 2017

128 Är Kristus efter sin himmelsfärd inte mer här på jorden?

På ett osynligt sätt är Kristus hos oss alla dagar till tidens slut.

Jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt. 28:20)

Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt. 18:20)

Den korta stund jag vandrar här,
vad fruktar jag och klagar?
Han som den gode Herden är,
han mina steg ledsagar.
Han som gav livet för sin hjord
än med sin Ande och sitt ord 
är när oss alla dagar.

(SvPs 157:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar