torsdag 13 juli 2017

129 Hur sker Kristi återkomst till domen?

Kristi återkomst till domen sker på ett synligt sätt, då han kommer i himmelens sky med stor makt och härlighet och alla heliga änglar med honom, för att döma alla folk, både dem som då lever och dem som är avsomnade ifrån världens begynnelse. 

Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. (Matt. 24:30-31)

När Människosonen kommer i sin härlighet, och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och inför honom ska alla folk församlas, och han ska skilja dem ifrån varandra, såsom en herde skiljer fåren ifrån getterna. (Matt. 25:31-32).

Alla ska vi stå inför Kristi domstol sådana vi är, och där ska var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. (2 Kor. 5:10).

Johannes såg i uppenbarelsen de döda, stora och små, stå inför tronen och böcker öppnades; även livets bok öppnades, och de döda blev dömda enligt det som var skrivet i böckerna, efter sina gärningar (Upp. 20:12).

Jord och hav och himlar bäva
och Herrens änglar nedersväva,
han kommer, Människones Son.
Djupen öppnas, bergen falla
och Adams barn församlas alla
med hopp och fruktan kring hans tron.
Här bliver fröjd och gråt,
han skall dem skilja åt
som en herde.
De trogna då
sin krona få,
men bort de onda måste gå.

(SvPs 317:2)


Beredd håll mig, o Jesus Krist,
att vänta
din ljuva ankomst, när du sist 
vill hämta
från tåredalen
och jordekvalen
din brud till dig i ljusa bröllopssalen.

(SvPs 325:7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar