fredag 14 juli 2017

127 Vad menas med att Kristus sitter på Faderns högra sida?

Med det menas att Kristus, sedan han farit upp till himmelen, för evigt delar Faderns makt och härlighet. 

Han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. (Ef. 1:20-21)

Jfr: Farao satte Josef över Egyptens land och sade: "Utan din vilja skall ingen i landet lyfta hand eller fot." (1 Mos. 41:39-44). Då Stefanus stenades, fick han se himmelen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. (Apg. 7:56).

Du som oss frälst ur syndens band,
ur dödens natt och avgrundsbrand,
du höjs från vansklighetens land
till ära på Guds högra hand.

(SvPs 474:1)

Den tron som han bestiger
är i hans Faders hus.
Det välde han inviger
är kärlek blott och ljus.
Hans lov av späda munnar
blott nåd och frid förkunnar.
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn!

(SvPs 103:6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar