tisdag 25 juli 2017

119 Vad hör till Kristi profetiska ämbete?

Till Kristi profetiska ämbete hör att han 1) kungjort och kungör Guds vilja och råd om vår salighet samt 2) framställt sig själv till en förebild för oss.

1) Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde Sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har uppenbarat honom för oss. (Joh. 1:18)

2) Jag är världens ljus; den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. (Joh. 8:12).

1) Kristus själv predikade på berget (Matt. 5-7), i ett skepp (Matt. 13), i templet (Joh. 7:37-40), undervisade lärjungarna på Olivberget (Matt. 24:25), i Jerusalem (Joh. 14:15-16). Kristus predikar även genom sina sändebud (Luk. 10:1-3, Mark. 16:15, 20), genom Petrus i Jerusalem på pingstdagen (Apg. 2:14-36), genom Paulus i Antikoia (Apg. 13:16-41).

2) Kristus är en förebild för oss, då han var sina föräldrar underdånig (Luk. 2:51), tvådde lärjungarnas fötter (Joh. 13:5-15), tåligt led (1 Petr. 2:23), bad för sina fiender (Luk. 23:34) m.m.  m.m.

I nåd och sanning bland oss bor
den dolde Guden, mild och stor,
en Frälsare för alla.
Vi skåda nu hans härlighet
som ende Sonens härlighet
och till hans fötter falla.
Hav tröst,
mitt bröst,
gläds att Ordet
kött är vordet,
Gud förklarad
och hans kärlek uppenbarad.

(SvPs 132:2)


Jesus, gör mig så till sinnes
såsom du till sinnes var.
I all nöd mig för till minnes
hur ditt kors du tåligt bar.
Och om mänskor hatar mig,
hjälp mig att jag liknar dig,
av allt hjärta dem förlåter,
söker deras vänskap åter.

Jesus, låt ditt liv på jorden
alltid för mitt öga stå,
att i handlingen och orden
dig jag efterlikna må.
Du som villigt gjorde allt
vad din Fader dig befallt,
hjälp mig så min levnad föra
att jag helt må dig tillhöra.

(SvPs 274:1-2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar