onsdag 26 juli 2017

118 Hur ska vi betrakta vår Frälsare när han utför sitt återlösningsverk?

Såsom världens gudomlige 1) Profet, 2) Överstepräst och 3) Konung.

1) En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag ska lägga mina ord i hans mun. (5 Mos. 18:18)

2) Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda. (Hebr. 9:11).

3) Han ska vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike ska ingen ände vara. (Luk. 1:33).

Kristus har blivit för oss till visdom från Gud och till rättfärdighet och till helgelse och till förlossning (1 Kor. 1:30).

Hör din Profet, som full av nåd
dig uppenbarar Herrens råd,
på ljusets väg dig för
och så ditt hjärta rör
att du Guds lag av kärlek gör.

O värld, din högste Präst tillbed,
som stiger till din frälsning ned.
Det är hans höga kall
att rädda dig ur fall,
sig själv för dig han offra skall!

Din Konung möt, som sträcker ut
ett välde utan gräns och slut.
På sanning, nåd och frid
han mäktig, hög och blid
sin tron befäst för evig tid.

(SvPs1937 59:3-5)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar