onsdag 7 juni 2017

152 Hur visar det sig att en människa har liv i Kristus?

Det visar sig på det sättet att hon 1) i sin Frälsares efterföljd 2) villigt lyder hans bud och 3) inte uppsåtligt syndar.

1) Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. (1 Joh. 2:6)

2) I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

3) Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. (1 Joh. 3:9).

Josef ville framför allt lyda Gud (1 Mos. 39:9). Moses ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än ha en kortvarig glädje av synden, och räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens skatter (Hebr. 11:24-26). Jesus sa till de tolv: "Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek." (Joh. 13:35)

Den som säger sig ha sitt liv i dig
måste vandra såsom du.
Hjälp mig i ditt namn gå från kraft till kraft,
Herre Jesus, redan nu.
Dra mig, dra mig närmare till dig,
till ditt hjärta, Herre kär!
Dra mig, dra mig närmare till dig,
tills jag evigt hos dig är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar