fredag 9 juni 2017

151 Vad kallas det andliga livets uppkomst genom tron?

Det kallas ny födelse, därför att människan genom tron förs tillbaka till det liv i Kristus som hon tog emot i dopet.

Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. (1 Petr. 1:23)

Anm. Nya födelsens nåd omtalas på olika sätt i bibeln:

Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta. (Ef. 2:5)

Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (Hes. 36:26).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar