måndag 5 juni 2017

153 Vad är det att ha en död tro?

Det är att utan omvändelse tillägna sig tröst av Guds nådelöften.

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död. (Jak. 2:26)

Trollkarlen Simon trodde, men hans hjärta var inte rätt för Gud (Apg. 8:12-24). Kung Agrippa trodde profeterna, men hade inte en levande tro på Kristus (Apg. 26:27).

Den tro som vill med lämpa
och utan rustning fram,
den tro som ej vill kämpa
sin strid så mödosam,
den tron är död och kall,
ej värd att tro få nämnas,
den måste maktlös lämnas
i skam och syndafall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar