onsdag 14 juni 2017

150 Hur helgar den helige Ande människan i tron?

Den helige Ande 1) ger människan genom tron liv i Kristus och 2) gör henne till en ny människa med nytt sinne, ny håg och ny kraft att göra Guds vilja.

1) Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så länge jag ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och offrat sig för mig. (Gal. 2:20)

2) Eftersom ni är söner, har Gud sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta. (Gal. 4:6) Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. (2 Kor. 5:17)

Den förlorade sonen var som död för sin far, men blev levande igen (Luk. 15:24). Medan Petrus talade i Cornelius´ hus, föll den helige Ande över alla dem som hörde hans tal. (Apg. 10:44). Paulus, som varit en hädare och en hänsynslös förföljare, blev en trogen Herrens apostel (1 Tim. 1:12-13).

Mig då, o Gud, din Ande giv,
som syndens lust kan döda
och av sin kraft till evigt liv
på nytt min ande föda.
För tro och hopp
han låter opp
de himlaportar klara;
för övermod,
för kött och blod
de skola slutna vara.

Men alla äro barn av dig,
som av din Ande drivas;
och är jag barn, så skall ock mig
det goda arvet givas.
Bland sorg och brist
jag då förvisst
min tröstekälla finner,
min själaro
uti den tro
som världen övervinner.

Som dagg, av morgonrodnan född,
skall trones frukt ock flöda.
Naturen skall, av nåden stödd,
sig för allt gott bemöda.
Med hågen bytt,
med hjärtat nytt,
ny hörsamhet och lydnad
förbliva skall
mitt barnakall,
och helighet min prydnad.


(SvPs 366:3-5)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar