lördag 17 juni 2017

149 Vad är rättfärdiggörelsen?

Rättfärdiggörelsen är att Gud 1) för Kristi skull förlåter människan alla hennes synder och 2) av nåd upptar henne till sitt barn.

1) Så prisar också David den människa salig, som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar: Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. (Rom. 4:6-7)

2) Alla är ni Guds barn, genom tron, i Kristus Jesus. (Gal. 3:26)  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (Rom. 5:1)

Natan sa till David att Herren förlåtit honom hans synd och att han inte skulle dö. (2 Sam. 12:13). Då tjänaren som var skyldig tiotusen talenter kastade sig ner och bönföll sin herre, efterskänkte denne hela hans skuld (Matt. 18:32). Till synderskan sa Jesus att hennes synder var förlåtna, att hennes tro hade hjälpt henne och att hon skulle gå i frid. (Luk. 7:48, 50). Den förlorade sonen kläddes i den finaste dräkten och blev på nytt barn hos sin far (Luk. 15:21-24). Paulus säger att Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn (Rom. 8:16). Fångvaktaren visade stor glädje över att han och hela hans hushåll kommit till tro på Gud (Apg. 16:32-34).

Anm. Rättfärdiggörelsen har olika benämningar: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag inte mer ihåg (Jes. 43:25). Vem är en sådan Gud som du? Du ska kasta alla deras synder i havets djup (Mika 7:18-19). Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss (Psalt. 103:12). Blodet från Jesus, Guds Son, renar oss från all vår synd (1 Joh. 1:7). Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom. 8:1). Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita (Jes. 1:18) m.m.

Tvivel ur min själ försvinne!
Evigt trofast Herren är!
Om hans milda faderssinne 
Anden kraftigt vittne bär. 
Mig med evig kärlek ser han, 
svar på bön så gärna ger han. 
Fast jag många synder har 
är han än min Gud och Far. 

Han vill låta nåden strömma, 
vem kan då anklaga mig? 
Ja, vem vågar mer fördöma 
den han fört till bords med sig? 
Gör mig syndens minne smärta, 
Gud är större än mitt hjärta. 
Minsta suck så väl han hör 
och av nåd rättfärdiggör. 

Jesus sig för mig utgivit, 
genom tron han nu är min. 
Av hans blod som offrat blivit 
flödar mod i hjärtat in. 
I hans eviga försoning 
vann jag tillgift och förskoning. 
Nådens dom var redan sagd 
innan världens grund blev lagd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar