måndag 19 juni 2017

148 Hur handlar Gud med människan, då hon med en rätt tro omfattar Kristus?

Gud rättfärdiggör människan genom tron på Jesus Kristus.

Den som inte håller sig till gärningar, utan tror på honom som gör den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. (Rom. 4:5)

Jesus sa om tullindrivaren att han gick hem rättfärdig (Luk. 18:14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar