måndag 19 juni 2017

147 Vad kallas det att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus?

Att en människa i ånger och tro vänder sig från synden till Kristus kallas bättring eller omvändelse.

Så har då Gud gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. (Apg. 11:18)

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare. (1 Petr. 2:25)

Anm. Tron på Jesus talas det om i Bibeln på olika sätt: Se Guds Lamm (Joh. 1:36).  Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut (Joh. 6:37). Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn (Joh. 1:12). Detta är det eviga livet, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh. 17:3). Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv (Joh. 6:54). Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade (Matt. 5:6) m.m.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar