måndag 19 juni 2017

146 Vad är en rätt tro på Kristus?

En rätt tro på Kristus består i att vi med hjärtats begär omfattar Kristus som vår Frälsare och endast på honom grundar vår förtröstan om syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Tron är en fast tillförsikt om det man hoppas, en övertygelse om ting man inte ser. (Hebr. 11:1)

Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. (Fil. 3:7-9)

Då Cornelius fick höra att var och en som tror på Jesus får syndernas förlåtelse genom hans namn, släppte han all tillit till sina gärningar och prisade Gud. (Apg. 10:2, 42-46)

Den rätt på dig, o Jesus, tror,
hans sällhet är osägligt stor.
Vår ende Medlare du är,
i dig vår Fader har oss kär.

(SvPs 556:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar