tisdag 20 juni 2017

145 Vad gör upplysningen genom evangelium?

Upplysningen genom evangelium gör att människan ångrar sin synd och av hjärtat söker Guds nåd i Kristus och så kommer till tro på sin Frälsare.

Vakna upp, du som sover, och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig. (Ef. 5:14).

Tron kommer av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. (Rom. 10:17)

Petrus såg sig ingen annan utväg än att ta sin tillflykt till Kristus (Joh. 6:68, 69). I Kristus fann Paulus sin enda räddning, när han såg sig som den främste bland syndare (1 Tim. 1:15-16).

Klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.
Vattnet, blodet som går fram
från ditt hjärta, o Guds Lamm,
låt det bli en dubbel bot
för min synd och lagens hot.

Vid vart flyktigt andedrag
och när jag skall dö en dag,
när till okänt land jag går,
när inför din dom jag står,
klippa, du som brast för mig,
låt mig gömma mig i dig.

(SvPs 230:4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar