torsdag 22 juni 2017

144 När ångrar vi rätt våra synder?

Vi ångrar rätt våra synder, när vi 1) av hjärtat erkänner dem, 2) sörjer över dem och 3) längtar efter att bli befriade från dem.

Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina synder efter din stora barmhärtighet. Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig. (Psalt. 51:3,5)

En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra. (2 Kor. 7:10)

David bekände sin synd (Psalt. 51). Då Petrus efter förnekelsen kom till besinning, gick han ut och grät bittert. (Luk. 22:61-62). Den förlorade sonen sa: Jag ger mig av hem till min far. (Luk. 15:17-19)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar