söndag 25 juni 2017

141 På vilket sätt når nådens verk framgång hos den kallade människan?

Genom att människan av den kallande nåden låter sig föras till ett rätt bruk av Guds ord samt i ödmjukhet och lydnad böjer sig under ordets tuktan.

Saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det. (Luk. 11:28)

Om ni får höra hans röst idag, så förhärda inte era hjärtan. (Hebr. 3:7-8)

Den som handlar efter sanningen kommer till ljuset. (Joh. 3:21)

Kristus liknar Guds ord vid en säd som såddes vid vägkanten, på steniga ställen, bland tistlarna och i den goda jorden (Matt. 13:3-8, 19-23). Vid bjudningen till den stora festen ursäktade sig somliga och uteblev, en del kom frivilligt och andra fick hämtas (Luk. 14:16-25). Jerusalems folk, som Jesus så ofta försökte samla "som hönan samlar sina kycklingar under vingarna", ville inte (Matt. 23:37). Hos Stefanus´ motståndare ledde hans predikan till ursinne (Apg. 7;54). De tre tusen på pingstdagen träffades i sina hjärtan av Petrus´ predikan och frågade: "Vad ska vi göra?" (Apg. 2:37). Då Saulus mötte Jesus på vägen till Damaskus, vaknade hans samvete och han frågade: "Vad ska jag göra, Herre?" (Apg. 22:7-10)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar