torsdag 29 juni 2017

140 Hur kallar den helige Ande genom evangelium?

Den helige Ande meddelar och erbjuder oss genom evangelium nåden i Kristus.

Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni ska vinna vår Herres Jesu Kristi härlighet. (2 Tess. 2:14)

Välkomna, allt är färdigt! (Luk. 14:17)

När Lydia lyssnade till ordet, öppnade Herren hennes hjärta (Apg. 16:14-15). Den etiopiske hovmannen läste ordet, och det blev honom till frälsning (Apg. 8:27-38). Natanael blev genom ett samtal med Filippus dragen till Jesus (Joh. 1:45-48). Herren kallade hela dagen arbetare i sin vingård, men gick särskilt ut vissa timmar på dagen (Matt. 20:1-7).

som hör Jesus Kristus till,
ingen är som inte kallas,
ingen han förlora vill.
Till hans hjärta en och var
lika öppen tillgång har.
Samma röst till alla ljuder,
samma frälsning han dem bjuder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar