torsdag 22 juni 2017

142 Hur upplyser den helige Ande med sina gåvor?

Den helige Ande tänder med sina gåvor ljus i människans av synden förmörkade själ, så att hon lär känna sig själv och sin Frälsare.

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. (Ef. 5:8)

Saulus blev genom lagen upplyst om synden och lärde känna sig själv som död. (Rom. 7:7-10). Den etiopiske hovmannen blev genom evangelium upplyst om nåden och lärde känna Jesus, Guds Lamm, på vilken Herren kastat alla våra synder (Apg. 8:27-39).

Låt din Andes morgonstrimma
skina i vår mörka själ.
Låt oss i ditt ljus förnimma
vad som är vårt sanna väl.
En beständig tro oss giv
och det ondas makt fördriv.
Kraft och glädje oss förläna
att din goda vilja tjäna.

(SvPs 488:2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar