lördag 13 maj 2017

159 Var finns Kristi kyrka?

Kristi kyrka finns överallt där 1) Guds ord predikas rent och klart, och 2) de heliga sakramenten delas ut enligt Kristi ord och instiftelse.

1) Men hur ska de åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? (Rom. 10:14)
Så ska det också vara med ordet som utgår från min mun: det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag sänt ut det till. (Jes. 55:11).
Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. (Matt. 18:20)

2) Med en och samme Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig i är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. (1 Kor. 12:13)

Då Elia trodde att han var den ende, så fanns det sju tusen som inte böjt knä för Baal. (1 Kon. 19:14,18). Då säden såddes föll en del i den goda jorden (Matt. 13:8-23). Ogräset och vetet växer tillsammans på världens åker (Matt. 13:24,30).

O Gud, ditt ord och sakrament
låt aldrig bliva från oss vänt,
behåll oss i din sanning.
Bevara folk och överhet.

Ge hälsa, fred och salighet
och skydda din församling.

(SvPs nr 515:5)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar