fredag 19 maj 2017

158 Varför kallas kyrkan de heligas samfund?

Kyrkan kallas de heligas samfund, eftersom bara de människor som är helgade i en rätt tro är rätta medlemmar.

Den som inte har Kristi Ande hör inte honom till. (Rom. 8:9)

Den grund som Herren har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn ska avhålla sig från orättfärdighet. (2 Tim. 2:19)

Jesus sa till sina lärjungar att om de tillhörde världen skulle världen älska dem som sina egna. (Joh. 15:19).

Anm.: Kyrkan omtalas i bibeln med olika benämningar: 1) Sion (Psalt. 102:14), 2) Guds hushåll (2 Tim. 2:19-21), 3) Ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk (1 Petr. 2:9), 4) Medborgarskap som heliga med ett hem hos Gud (Ef. 2:19), 5) Den lilla hjorden (Luk. 12:32), 6) Kristi brud (Joh. 3:29),  7) Lammets hustru (Upp. 21:9) m.fl.

En Fader oss förenar,
en herde och en fårahjord,
ett dop som alla renar,
ett frälsningens och livets ord,
en röst från tusen munnar,
en själ i allas röst,
ett bud som frid förkunnar,
en tro med evig tröst,
en kärlek och en längtan
och samma mål till sist:
ett slut på allas trängtan,
ett liv i Herren Jesus Krist.


(SvPs 60:1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar