tisdag 9 maj 2017

160 Genom vem ska ordet predikas och sakramenten utdelas i församlingen?

Genom det av Kristus instiftade predikoämbetet, som också kallas Andens ämbete.

Jesus sa till sina lärjungar: Frid åt er alla! Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh. 20:21)

Gud har gjort oss skickliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan ande. (2 Kor. 3:6).

Då Titus vistades på Kreta, fick han av Paulus befallningen att i varje stad tillsätta äldste. (Tit. 1:5)

Du själv förordnat, Herre Gud,
ett ämbete på jorden,
som ska förkunna dina bud
och alla löftesorden,
så vi som detta hör och lär
i tro den andra håller kär,
i Kristus kristligt lever.

(Jfr SvPs 419:1)


Ja, du Guds Ande god,
vår tröst i nöd och fara,
vi ber att du oss än
välsignar och bevarar.
Du genom dop och ord
och ordets ämbete
har gjort oss till ditt folk.
Din frukt oss alla ge!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar