lördag 20 maj 2017

157 Hur uppstår och växer kristenheten på jorden?

Genom den helige Ande som 1) kallar och 2) församlar, upplyser och helgar henne, samt 3) behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. 

1) Gå ut överallt i världen och predika evangelium för hela skapelsen (Mark. 16:15).

2) De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. (Apg 2:41,47).

3) På den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. (Matt. 16:18)

När Petrus predikade på pingstdagen, ökades församlingen med omkring tre tusen människor (Apg. 2:41). Senare heter det att många av dem som hörde ordet kom till tro, och församlingen ökades till omkring fem tusen (Apg. 4:4)

Hans kyrka, i sitt frö så späd,
skall växa till ett skuggrikt träd,
som sina grenar sträcker ut
kring jordens rund, till tidens slut.

Likt sommarregnets ljuva fall
hans ord all världen glädja skall
och bära frukt till evig tid
i sanning, helgelse och frid.

Och himmel skall förgås och jord,
men aldrig någonsin hans ord.
Vår Frälsare och Herre är
det namn som han bland folken bär.

Stå upp, var ljus, o mänsklighet!
Ditt namn skall vara kristenhet,
din ära och ditt hjärtas ro
att tryggt på Herren Kristus tro.

Högtlovad vare Herrens nåd,
hans makt, hans underfulla råd,
högtlovad i all evighet
den Eviges barmhärtighet!

(SvPs 120:4-8)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar