fredag 1 september 2017

43 Vad menas i fjärde budet med far och mor?

Med far och mor menas våra föräldrar och överordnade.

Ett fostrarkall du, Gud, mig gav.
Jag ofta bävat vid dess krav.
Men får jag med dess börda gå,
det större glädje gav ändå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar