fredag 1 september 2017

34 Varför har vilodagen givits oss?

Vilodagen har givits oss, för att vi på den dagen ska 1) vila från jordiskt arbete och 2)  med församlingen söka vår uppbyggelse i Guds ord och sakrament.

Jag gav dem också mina sabbater, till att vara ett tecken mellan mig och dem, för att man skulle veta att jag är Herren som helgar dem. (Hes. 20:12).

Kvinnorna som gjorde tillredelser till Jesu begravning, var stilla på sabbaten "efter lagens bud" (Luk. 23:56). Jesus gick, såsom hans sed var, in i synagogan på sabbatsdagen och stod upp för att föreläsa (Luk. 4:16). Lärjungarna samlades till Guds ords betraktande och bön på sabbatsdagarna. (Apg. 13:14,42, 16:13).

Efter arbetsveckans strid
får vi sitta ner i frid
vid får Faders rika bord,
lyssnande till nådens ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar