fredag 1 september 2017

33 Vilken är vilodagen?

1) I Gamla testamentet var den sjunde dagen, som är lördagen, förordnad till vilodag eller sabbat, men 2) i nya testamentet är söndagen helgad till detta, eftersom vår Herre Jesus Kristus uppstod från de döda på den dagen.

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat; då ska du ingen syssla förrätta. Ty på sex dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt som är i dem, men han vilade på sjunde dagen; därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. (2 Mos. 20:8-11)

Gud började att skapa världen (1 Mos. 1:3,5), Kristus uppstod från de döda (Mark. 16:9) och den helige Ande utgöts över apostlarna på första dagen i veckan, d.v.s. den vi idag kallar söndag. Johannes mottog på Herrens dag Guds uppenbarelse på ön Patmos (Upp. 1:10). Lärjungarna i Troas kom på första veckodagen tillsammans för att bryta brödet (Apg. 20:7). Lärjungarna i Korint uppmanades att på första dagen i varje vecka lägga undan sin sparpenning till de fattiga (1 Kor. 16:2).

Nu strålar söndagssol från sky,
nu skapas veckan åter ny.
Ljus lyser från vår Faders hus,
som en gång sade: "Varde ljus!"

Idag gick Jesus ur sin grav
till livet fram och världen gav
ny hopp och ny rättfärdighet,
frid, hälsa, liv och salighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar