fredag 1 september 2017

31 Vad vill Gud lära oss genom den hotelse han förenat med andra budet?

Genom denna hotelse vill Gud lära oss, att missbruket av hans namn är en svår synd, som inte undgår Guds dom även om den av människor anses ringa och lämnas ostraffad.

Selomits son (3 Mos. 24:23), Farao (2 Mos. 14:28) och Sidkia (Hes. 17:18) har drabbats av Guds straffdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar