fredag 1 september 2017

30 Hur används Guds namn till lögn och bedrägeri även på annat sätt?

Guds namn används till lögn och bedrägeri även då man 1) utger falsk lära för att vara Guds ord eller 2) döljer världsliga och orena avsikter under ett hycklande nit för Guds ära.

1) Ta er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. (Matt. 7:15).

2) Människorna ska då vara själviska, de ska ha ett sken av gudsfruktan men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. (2 Tim. 3:2,5).

1) Djävulen uttydde Guds ord falskt (Matt. 4:6). Fariseerna gjorde Guds bud om intet genom människobud (Matt. 15:3-9).

2) Då Jakob kom för att bedra sin far, sa han: "Herren, din Gud, har skickat det i min väg." (1 Mos. 27:20).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar