fredag 1 september 2017

28 När kan en kristen svärja vid Guds namn?

När Guds ära och människors väl fordrar det, kan en kristen avlägga ed, såsom trohetsed och ämbetsed, vittnesed och värjemålsed. 

Då skall du svärja, i sanning, rätt och rättfärdighet: "Så sant Herren lever." (Jer. 4:2).

Människor svär ju vid den som är högre än de; eden tjänar dem till bekräftelse och gör slut på varje tvist. (Hebr. 6:16).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar