fredag 1 september 2017

27 Vad är att begå mened?

Att begå mened är att med ed bekräfta det som är osant eller ovisst, bryta vad man med ed lovat eller också att vid edgång använda tvetydigt tal eller annat svek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar