lördag 2 september 2017

17 När fruktar vi Gud över allting?

Vi fruktar Gud över allting, när vi inte räds för något så mycket som för att göra Gud emot.

Ni ska ha Guds fruktan för ögonen, så att ni inte syndar. (2 Mos. 20:20). Herrens fruktan är vishetens begynnelse. (Psalt. 111:10). Man måste lyda Gud mer än människor. (Apg. 5:29).

Josef (1 Mos. 39:9) och Daniel (Dan. 6:10) hade barnets fruktan, ty de var rädda att genom synden komma bort från Gud. Adam och Eva efter syndafallet (1 Mos. 3:10) hade liksom Kain efter mordet på Abel (4 Mos. 4:13-16) trälens fruktan, ty de var rädda att med sin synd komma fram för Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar