lördag 2 september 2017

16 Vad befaller Gud i första budet?

Gud befaller att vi ska ha honom allena till vår Gud, så att vi 1) fruktar och 2) älskar honom över allting och 3) sätter all tro och lit till honom.

1) Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. (Pred. 12:13).

2) Vi älskar därför att han först har älskat oss. (1 Joh. 4:19).

3) Herren Gud är sol och sköld, Herren ger nåd och ära; han vägrar inte dem något gott som vandrar i ostrafflighet. Herre Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig. (Psalt. 84:12-13).

Jag, Herren Gud, din Gud, är en.
Från andra gudar håll dig ren.
Till mig sätt all din tro och lit,
mig lyd och älska med all flit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar