lördag 19 augusti 2017

89 Hur har den treenige Guden uppenbarat sig i förhållande till oss?

I förhållande till oss har den treenige Guden uppenbarat sig såsom vår kärleksrike Skapare, Frälsare och Heliggörare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar