lördag 19 augusti 2017

88 Vad kallas därför Fadern, Sonen och den helige Ande i vår kyrkas bekännelse?

Fadern kallas den första personen, Sonen den andra personen och den Helige Ande den tredje personen i gudomen.

Anm. De tre gammalkyrkliga trosbekännelserna (Apostolicum, Nicenum och Athanasianum) och den augsburgska bekännelsen (Augustana) är de viktigaste bekännelseskrifterna för de evangelisk-lutherska kyrkorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar