onsdag 30 augusti 2017

68 Vad befaller Gud i nionde budet?

Gud befaller oss 1) att vara glada för det vi har, 2) gärna unna vår nästa hans goda och hjälpa honom att behålla vad han äger.

1) Gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är en stor vinst. (1 Tim. 6:6). Var tacksamma i allting. (1 Tess. 5:18)

2) Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. (Fil. 2:4)

Paulus fick lära sig att vara nöjd med Guds nåd fast han hade en "tagg i köttet" (2 Kor. 12:7-9). Abraham unnade gärna Lot att välja den fruktbaraste trakten och var honom sedan behjälplig att behålla den (1 Mos. 13:9, 14:11-16).

O helge Ande, gör mig from,
förnöjd och oförfärad!
Gör hjärtat till en helgedom
där Gud i allt blir ärad.
Giv stöd, giv tröst i all vår brist
och hjälp oss tro på Jesus Krist
i dag och alltid. Amen.

(SvPs 18:3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar