onsdag 30 augusti 2017

67 Vad förbjuder Gud i nionde budet?

Gud förbjuder den onda begärelse som kan förleda oss att med list eller under sken av lag och rätt försöka få vår nästas arv eller hus.

Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. (Luk. 12:15)

Den ogudaktiges själ har lust till det onda, hans nästa finner ingen barmhärtighet hos honom. (Ords. 21:10).

Lura inte, du ogudaktige, på den rättfärdiges boning. (Ords. 24:15).

Israeliternas oförnöjsamhet i öknen förledde dem att knorra mot Moses (4 Mos. 20:3-5). De förstkomna arbetarna i vingården avundades de sistkomna deras dagspenning (Matt. 20:12). Absalom stod listigt efter faderns tron (2 Sam. 15). Ahab fortsatte att ha lust till Nabots vingård fast han inte lagligen kunde få den (1 Kon. 21:1-4) och Isebel sökte under sken av lag och rätt att vinna den (1 Kon. 21:5-16).

Söken först Guds rike
och hans rättfärdighet,
så skall det andra tillfalla er,
halleluja, amen.

(SvPs 686)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar