måndag 14 augusti 2017

105 När kan vi rätt trösta oss av Guds försyn?

Vi kan rätt trösta oss av Guds försyn endast 1) när vi är trogna i vårt kall och 2) efter Guds vilja använder de krafter och medel han givit oss.

Om någon inte vill arbeta, ska den inte heller äta. (2 Tess. 3:10)

Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandrar i ostrafflighet. (Ords. 2:7)

1) Tessalonikerna fick inte löfte om mat att äta om de inte ville arbeta (2 Tess. 3:10-12).

2) Den förlorade sonen fick lida brist, sedan han slösat bort sin förmögenhet (Luk. 15:11-16). Gud bevarade inte Saul, då han av egen fri vilja föll på sitt eget svärd (1 Sam. 31:4). Kristus störtade sig inte ner från tempelmuren i förtröstan på Guds försyn (Matt. 4:5-7).


Var arbetsam, du jordens son!
I svett skall du dig föda.
Gud kommer allt ditt goda från,
låt svettens droppar flöda.
Han lovat ge
välsignelse,
men efter använd möda.


Sjung, läs och gå på Herrens vägar
och gör din kallelse med flit.
Var tacksam för vad du fått äga
och sätt till Herrens ord din lit.
För evigt salig blir ju den
som under allt förblir Guds vän.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar